Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
banner

11-1-2024

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Ch...

6-11-2020

9-11-2022

20-6-2020

11-8-2022

1-10-2022

22-9-2022

22-9-2022

Ngày 28/02/2021 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 40/TB-UBND do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, PCT UBND tỉnh ký công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; danh sách cấp xã chưa đạt chu...

28-2-2022

28-1-2022

12-1-2022

12-1-2022

12-1-2022

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

84747 Tổng số người truy cập: 419 Số người online:
TNC Phát triển: