Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner

13-2-2023

Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 11/10/2022 của Hội đồng PBGDPL huyện Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đắk Hà, giai đoạn 2022 - 2025

11-10-2011

22-9-2022

22-9-2022

18-2-2022

14-1-2022

29-11-2021

29-11-2021

Hội đồng phối hợp PB GDPL huyện Đăk Hà được kiện toàn theo Quyết định số 203/ QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà

2-7-2021

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67564 Tổng số người truy cập: 60 Số người online:
TNC Phát triển: