Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
banner

28-6-2022

17-6-2022

12-7-2022

12-7-2022

12-7-2022

29-8-2022

29-8-2022

29-8-2022

29-8-2022

29-8-2022

7-6-2022

16-3-2022

15-3-2022

14-3-2022

10-3-2022

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

14-12-2021

Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

18744 Tổng số người truy cập: 92 Số người online:
TNC Phát triển: