Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
banner

18-11-2020

22-9-2022

30-5-2022

6-1-2017

15-5-2014

18-12-2020

28-2-2022

6-1-2022

28-1-2022

10-1-2022

6-1-2022

18-12-2021

25-11-2019

28-2-2022

4-4-2015

14-8-2020

Ngày 18/02/2022 Phó thủ Tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

18-2-2022

22-2-2022

22-2-2022

22-2-2022

15-7-2020

Nghị định này quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn) và việc xem xét, quyết...

24-12-2021

30-12-2021

14-2-2022

31-12-2021

Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

18751 Tổng số người truy cập: 112 Số người online:
TNC Phát triển: