Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
banner
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
1-11-2022
/Uploads/files/VanBan/Ban%20tin%20phap%20luat/2022/CV%20H%C6%AF%E1%BB%9ENG%20%E1%BB%A8NG%20CU%E1%BB%98C%20THI%20TIM%20HIEU%20CAC%20QUY%20DINH%20CUA%20PHAP%20LUAT%20%20(UQ_CT).pdf

/Uploads/files/VanBan/Ban%20tin%20phap%20luat/2022/thelecuocthi2022.pdf
Phòng Tư pháp
Số lượt xem:204
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

45602 Tổng số người truy cập: 124 Số người online:
TNC Phát triển: