Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
30-11-2021
    Ngày 25/4/2016 Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có văn bản số 709/HTQTCT-HT, gửi Sở Tư pháp tỉnh Bà rịa - Vũng tàu, Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch.

/Uploads/files/VanBan/Huong%20dan%20nghiep%20v%E1%BB%A5/709%20HTQTCT-HT%20(k%C3%A8m%20theo%20VB%20888).pdf
Số lượt xem:606
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67565 Tổng số người truy cập: 65 Số người online:
TNC Phát triển: