Thứ 6, ngày 27 tháng 1 năm 2023
banner
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2022/QĐ-UBND 7/10/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà
233/KH-UBND 5/10/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện Đăk Hà
02/2022/QĐ-UBND 18/8/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Đăk Hà
94/KH-TP 18/4/2022 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở năm 2022
120/KH-UBND 18/4/2022 Kiêm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
01/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà
48/KH-UBND 22/2/2022 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn huyện
46/KH-UBND 22/2/2022 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện
380/CV-UBND 22/2/2022 V/v nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
45/KH-UBND 21/2/2022 KẾ HOẠCHTheo dõi tình hình thi hành pháp luậttrong lĩnh vực trọng tâm năm 2022
365/CV-UBND 18/2/2022 Về việc triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
39/KH-UBND 17/2/2022 Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà
40/KH-UBND 17/2/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà
44/KH-UBND 14/2/2022 Triển khai công tác phổbiến, giáo dụcpháp luật; hòa giải ởcơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩntiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
107/QĐ-XPVPHC 9/2/2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
160/UBND-VX 18/1/2022 V/v Triển khai Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
14/KH-UBND 13/1/2022 Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022
92/UBND-VX 11/1/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
91/UBND - VX 11/1/2022 V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em
09/QĐ-UBND 11/1/2022 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2021
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

13892 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
TNC Phát triển: