Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024
banner
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1694UBND-TTHC 15/5/2024 V/v triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến TTHC bằng mã QR và cung cấp tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai
3433/VP-TTHCC 15/5/2024 V/v cung cấp công cụ hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn khai thác, theo dõi Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVCTT
49/KH-UBND 1/2/2024 Triển khai công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Hà
48/KH-UBND 1/2/2024 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện
35/KH-UBND 25/1/2024 Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn huyện năm 2024
30/KH-UBND 24/1/2024 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện;
01/KH-UBND 3/1/2024 Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện
02/2023/QĐ-UBND 28/3/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà
05/2023/NQ-HĐND 10/3/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 /KH-UBND 7/3/2023 Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện
62/KH-UBND 2/3/2023 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà
61/KH-UBND 2/3/2023 Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà
21/KH-UBND 22/2/2023 Triển khai công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà
21/KH-UBND 3/2/2023 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023
105/QĐ-UBND 19/1/2023 Về việc Công bố Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2022
05/2022/QĐ-UBND 9/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân Tộc huyện Đăk Hà
261/KH-UBND 14/11/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện
04/2022/QĐ-UBND 7/10/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà
233/KH-UBND 5/10/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện Đăk Hà
02/2022/QĐ-UBND 18/8/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Đăk Hà
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

78036 Tổng số người truy cập: 593 Số người online:
TNC Phát triển: