Thứ 2, ngày 22 tháng 7 năm 2024
banner
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
94/KH-TP 18/4/2022 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở năm 2022
120/KH-UBND 18/4/2022 Kiêm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
01/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà
46/KH-UBND 22/2/2022 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện
380/CV-UBND 22/2/2022 V/v nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
48/KH-UBND 22/2/2022 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn huyện
45/KH-UBND 21/2/2022 KẾ HOẠCHTheo dõi tình hình thi hành pháp luậttrong lĩnh vực trọng tâm năm 2022
39/KH-UBND 17/2/2022 Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà
40/KH-UBND 17/2/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà
44/KH-UBND 14/2/2022 Triển khai công tác phổbiến, giáo dụcpháp luật; hòa giải ởcơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩntiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
107/QĐ-XPVPHC 9/2/2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
14/KH-UBND 13/1/2022 Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022
18/QĐ-UBND 11/1/2022 Thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Đăk Hà năm 2021
91/UBND - VX 11/1/2022 V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em
09/QĐ-UBND 11/1/2022 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2021
1326/BC-UBND 2/12/2021 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
295/BC-TP 17/11/2021 Tổng kết công tác tư pháp năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
952/BC-UBND 29/9/2021 Kết quả rà soát, lập danh mục văn bản QPPL do HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành ngưng hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ; ngưng hiệu lực, hết hiệu lực một phần
64/2021/NQ-HĐND 29/9/2021 Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà và các xã đạt nông thôn mới , giai đoạn 2021 - 2025
01/CTPH-PTP-HLHPN 28/9/2021 Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý,, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, giai đoạn 2021 - 2025
Trang trước Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

94393 Tổng số người truy cập: 88 Số người online:
TNC Phát triển: