Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
banner

18-8-2023

18-5-2023

18-5-2023

14-2-2023

1-11-2022

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

31-10-2022

7-10-2022

4-10-2022

19-9-2022

22-9-2022

22-9-2022

10-6-2022

19-9-2022

19-9-2022

15-9-2022

15-9-2022

15-9-2022

2-6-2022

12-5-2022

14-4-2022

5-4-2022

28-2-2022

15-2-2022

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

22-12-2021

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

45608 Tổng số người truy cập: 182 Số người online:
TNC Phát triển: