Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Hướng dẫn một số vướng mắc trong tiếp nhận số Định danh cá nhân
30-11-2021
      Ngày 14/9/2021, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 1339/STP-HC&BTTP gửi UBND các huyện , thành phố  Về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi nhập dữ liệu khai sinh vào phần mềm.

/Uploads/files/VanBan/Huong%20dan%20nghiep%20v%E1%BB%A5/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20v%C6%B0%E1%BB%9Bng%20m%E1%BA%AFc%20trong%20ti%E1%BA%BFp%20nh%E1%BA%ADn%20s%E1%BB%91%20%C4%90DCN%20khi%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%20khai%20sinh%20v%C3%A0o%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m.pdf
Số lượt xem:589
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67558 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
TNC Phát triển: