Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Binh đoân 15 (GIA LAI) Hbrâ mơdât pơreăng tơbrê, rak ngăn mơngế pêi cheăng
24-9-2021
        Sêdang - Vâ rak tơniăn ăm mâu ngế pêi cheăng xua tơdroăng ki tâ tú rơ-iêo dêi pơreăng kân COVID-19, Ƀinh đoàn 15 hiăng po troăng hbrâ mơdât pơreăng ƀă túa pơkâ “Hbrâ mơdât pơreăng môi tiah tơplâ xâ”. Pakĭng tơdroăng ki rak tơniăn tơdroăng cheăng kâ, tê mơdró ôh tá châ pơtê, tíu pêi cheăng kố hiăng tơmâng ngăn, pêi pro hên troăng hơlâ tơmâng ngăn tŏng kum troh tơdroăng rêh ối ăm kŏng nhân, mâu ngế pêi cheăng.
 
        Troh 11 chôu kơhâi dế rêm hâi, kơpong tơkŭm chhá kơxu dêi Đô̆i 2, Kŏng 72 (tơring Đức Cơ, kong pơlê Gia Lai) Ƀinh đoân 15 pơtối tâng rơkong tó phiu ro dêi mâu ngế kúa chhá kơxu vêh a hngêi. Vâi phiu ro xua môi kơmăng tơbrêi tơbrêh, châ hên chhá kơxu ƀă dâi lĕm. Tung tơdroăng pêi, rêm ngế kŏng nhân đi đo hlê plĕng tơdroăng pâng rơkong môh, khăm ngăn ki tô tung châ ƀă rak tro kơtăn drêng pơcháu chhá kơxu, mâu tơdroăng ki hmâ pơklât thế vâi drêng ai pơreăng COVID-19 xông tâ tú.
Nâ Siu H’Yien, kŏng nhân kúa chhá kơxu đô̆i 2, Kŏng ti 72, (tơring Đức Cơ, kong pơlê Gia Lai) Ƀinh đoân 15, tối:
‘’Akố tâi tâng ngoh nâ o pro kŏng nhân pêi pro tơtro tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng, ôh tá prôk lăm hmâng vâ ƀă pêi cheăng đi đo rak kơtăn 2 met, krê rơpŏng ai 6 ngế pro kŏng nhân laga ngin đi đo hbrâ mơdât pơreăng drêng ối a hngêi ƀă drêng prôk lăm’’.


 
Mâu kăn ƀô̆, kŏng nhân dêi Ƀinh đoân 15 đi đo pêi tiô pơkâ hbrâ mơdât pơreăng tung pêi cheăng
 
        A mâu hngêi pro chhá kơxu, Ƀinh đoân 15 pơtối rak pêi cheăng châ tơƀrê ƀă túa pêi tơniăn tung pêi kâ. Ƀă môi tíu pro chhá kơxu, tiah hmâ ai sap ing 25 – 30 ngế pêi cheăng laga nôkố bu ai sap ing 10 troh 15 ngế pêi cheăng pơ’lêh dêi pó vâ hbrâ mơdât pơreăng. Kŏng nhân, mơngế pêi cheăng pơtê a hngêi pro chhá kơxu ƀă thế rak tơniăn tơtro. Thươ̆ng tă Phan Văn Phú, Kăn phŏ pơkuâ Kŏng ti 72, Ƀinh đoân 15 tối ăm ‘nâi:
‘’Tung pơla kố nah rơtế ƀă khu cheăng tung tơring, kring tơniăn cheăng kal kí, rak tơniăn pơlê pơla, tơniăn thôn pơlê tung tơring. Ngin mơnhên cho hbrâ mơdât tơniăn tung tíu pêi cheăng rế hbrâ mơngế, rơxế, tơmeăm ki kum pa rŏng, mâu tơdroăng pêi cheăng vâ tơniăn hbrâ kum ăm khu cheăng, mâu kơpong, mâu tíu ai pơreăng. Ngin mơnhên tung la ngiâ pơtối rak krá, tơniăn tíu cheăng, tơring. Tơniăn pêi kâ tê mơdró châ tơƀrê ƀă dâi lĕm’’.


 
Mơngế pêi cheăng châ khăm ngăn ki tô tung châ drêng pêi cheăng
 
        Klêi kơ’nâi Khu xiâm pơkuâ mô đô̆i xing xoăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng COVID-19, Ƀinh đoân 15 hiăng pâk 1 hdroh vaccine mơdât COVID ăm tâi tâng kăn ƀô̆, mô đô̆i, mơngế pêi cheăng. Vâ tơdroăng pâk tơkŭm tơniăn, Ƀinh đoân 15 ƀă mâu tíu cheăng mơjiâng pơkâ pêi, tơkŭm po hnê ăm kăn ƀô̆, mâu ngế pêi cheăng khăm pơlât tơdrêng pêi hnoăng pâk vaccine, rah khăm, séa ngăn, rak ngăn kơ’nâi pâk. Kơnôm tiah mê, tơdroăng pâk dêi tíu cheăng châ tơkŭm tơtro, khoa hok, tơniăn păng ‘nâng.
Nâ Lê Thị Liên, Đô̆i 4, Kŏng ti 72 (tơring Đức Cơ, kong pơlê Gia Lai), Ƀinh đoân 15 tối ăm ‘nâi:
‘’Drêng pơreăng xông tâ tú ó môi tiah nôkố, ngoh nâ o kŏng nhân ngin xuân tô tuăn. Môi tiah á cho kŏng nhân kúa chhá kơxu dêi kŏng ti 72 cho tíu cheăng tung tíu tơkăng kong, kơpong hơngế hơngo, châ Khu xiâm pơkuâ mô đô̆i, Ƀinh đoân, kŏng ti pro tơ’lêi hlâu ăm ngoh, nâ o ngin pâk vaccine mê ngin phiu ro, loi tơngah. Châ pâk vaccine COVID mê ngin tâ hmiân tuăn tâ, mơ-eăm pêi kêi đeăng tŭm rêm hnoăng cheăng châ pơcháu’’.


 
Mâu kăn ƀô̆, mâu mô đô̆i, mơngế pêi cheăng châ pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng
 
       Tung pơla 2 hơnăm hiăng hluâ, Ƀinh đoân 15 hiăng mơjiâng troăng pêi ‘’4 tơdrêng’’ vâ pêi kêi đeăng pơkâ péa xôh rế pêi pro tơtro hnoăng cheăng mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng tê mơdró hlối tơrŭm ƀă cheăng mô đô̆i – gak kring, rế hbrâ mơdât pơreăng châ tơƀrê. Tung mê, Ƀinh đoân mơnhên pơtâng tối cho hbrâ mơdât tơniăn má môi. Tung mê, Ƀinh đoân mơnhên pơtâng tối cho hbrâ mơdât krá má môi, kum tơniăn ăm tíu cheăng ƀă tơring ví pơreăng COVID-19. Ing mê, tơdroăng pêi peo châ rak mâu kŏng nhân, mơngế pêi cheăng ai cheăng pêi ƀă liăn khế tơniăn.
Đăi tă Lê Xuân Phương, Kăn phŏ pơkuâ Ƀinh đoân 15 tối ăm ‘nâi:
       ‘’Rak tơniăn tơdroăng rêh ối, ki rơhêng vâ tối cho liăn khế ăm mơngế pêi cheăng teăm tơdrêng ƀă kơlo pêi lo liăn cho 6 – 7 rơtuh liăn. Mơngế Kŏng nhân cho hmiân tuăn. Ki rơhêng vâ tối, drêng mơngế kŏng nhân hmiân tuăn, loi tơngah a Ƀinh đoân klêi mê tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng cho tơtro. Ngin xo khu mơjiâng pro tơmeăm cho kơnâng tât xŏn, khu mơjiâng pro tơmeăm pơkuâ tơkŭm môi tiah môi pơlê pơla, pêi pro kơtăng mâu pơkâ. Troh nôkố, tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng dêi Ƀinh đoân tơniăn tơtro lĕm cho châ tơƀrê ƀă tơniăn. Tơdroăng mơjiâng pro tơmeăm khoăng tê mơdró hơnăm kố ngin mơnhên kô châ ƀă hluâ pơkâ Khu xiâm pơkuâ Mô đô̆i pơcháu ăm Ƀinh đoân 15’’.

Hoàng Qui chêh
A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng
 
Số lượt xem:563
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67563 Tổng số người truy cập: 49 Số người online:
TNC Phát triển: