Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
banner
Kon Tum dế mơ-eăm hbrâ mơdât on chếo kong

16-3-2023

1-2-2023

11-10-2022

22-9-2022

22-9-2022

2-9-2022

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i tơpui ƀă pôa Samdech Heng Samrin, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i Kul

15-9-2022

26-4-2022

21-4-2022

22-4-2022

15-4-2022

14-4-2022

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng lăm pôu pêi cheăng a kong pơlê Quảng Ninh

7-4-2022

19-3-2022

17-3-2022

16-3-2022

10-3-2022

17-2-2022

17-2-2022

Kon Tum: Hơtô rơnó Hơngui ai Đảng

6-2-2022

Kon Tum:  Hlo hên tơdroăng pêi pro ki lĕm tung mơjiâng thôn pơlê nếo a kơpong hdroâng kuăn ngo

6-2-2022

25-1-2022

25-1-2022

25-1-2022

19-1-2022

Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

18755 Tổng số người truy cập: 124 Số người online:
TNC Phát triển: