Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
banner
Mơđah tơbleăng um tơbâ 47 hơnăm tơleăng lĕm Kon Tum
16-3-2022

         - Koh phiu roh leh tơbâ 47 hơnăm hâi tơleăng lĕm kong pơlê Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2022), 69 hơnăm hâi mơjiâng mơngế xup um Việt Nam, kơxê lơ 15/3, a tíu meăn um tơbâ ƀlêi trâng a Plông kân Tíu xiâm pơlê kân Măng Deang, tơring Kon Plông, Khu pơkuâ văn hok – ngê̆ thuât kong pơlê Kon Tum tơrŭm ƀă Vi ƀan tơring Kon Plông tơkŭm po pơxiâm po mơđah tơbleăng um ngê̆ thuât. Mơđah tơbleăng um ngê̆ thuât xua Khu pơkuâ văn hok – ngê̆ thuât kong pơlê Kon Tum tơrŭm ƀă Vi ƀan tơring Kon Plông tơkŭm po tơbleăng 120 kơtâ um dêi 12 ngê̆ sih xup um.


 
                                   Kuăn pơlê ƀă tơmối ôm lăm ngăn mâu kơtâ um lĕm a tíu mơđah tơbleăng
 
        Kố pơrá cho mâu um hiăng veăng roh mơđah tơbleăng râ tơnêi têa ƀă kơpong. Tung mê hên um châ kâ pri a mâu roh tơ’noăng um tung tơnêi têa ƀă kong têa ê. Mơđah tơbleăng tơkŭm po sap ing hâi lơ 15 troh lơ 25/3 - tro ƀă hâi khế ƀă tơ’noăng mơđah tơbleăng khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn -Tây Nguyên roh má III hơnăm 2022 ƀă vêh lôu péa a mâu tíu ôm hyô tung kong pơlê xua mê kô pro tơdjâk lĕm.
A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng
Số lượt xem:165
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

61003 Tổng số người truy cập: 48 Số người online:
TNC Phát triển: