Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hbru tơmeăm, rơkâu Têt ăm rơpŏng kơtiê, xơpá a pơlê kong kân Đà Nẵng
19-1-2022

           VOV4.Xơ Đăng - Drêng troh Têt Lo hơnăm nếo Nhâm Dần 2022, pôa Nguyễn Xuân phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ djâ khu kăn cheăng dêi Đảng, Tơnêi têa, Mặt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam, hbru tơmeăm rơkâu Têt ăm 55 rơpŏng cho teăng mâ ăm mâu rơpŏng kuăn pơlê kơtiê, mâu kŏng nhân ki xơpá mâu ngế tro trếo ‘mêi dioxin tung pơlê kong kân Đà Nẵng.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hbru tơmeăm rơkâu Têt ăm rơpŏng cho teăng mâ ăm mâu rơpŏng kuăn pơlê kơtiê, mâu kŏng nhân ki xơpá mâu ngế tro trếo ‘mêi dioxin tung pơlê kong kân Đà Nẵng

 

A rôh lăm pôu, pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ăm ‘nâi, rôh Têt kố, khu xiâm kal kí, Tíu xiâm Đảng, mâu kơ koan dêi tíu xiâm hiăng hnê mơhno ing apoăng ăm rêm râ kăn tung lâp tơnêi têa, mâu kơ koan tơdjâk troh tơleăng mơnhên hên tơdroăng vâ kuăn pơlê tung lâp tơnêi châ tơdah Têt tơniăn ro, hơniâp lĕm, rêm ngế rêm hngêi xuân châ kâ Tết.

Tiô pơkâ dêi Chin phuh, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa xuân pơkâ ‘na kơlo tŏng kum rôh Têt ing 300 troh 600 rơpâu liăn ăm rêm rơpŏng hngêi kơtiê. Pakĭng mê, pơlê kong kân Đà Nẵng xuân mơhnhôk ƀă ăm hrê chât rơtal liăn vâ kum tơdrêng ăm mâu rơpŏng kơtiê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăn

Số lượt xem:793
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67559 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
TNC Phát triển: