Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Lẽo mơnúa mơjiâng pro pơkeăng pơlất COVID-19
22-11-2021
         VOV4.Xơ Đăng - Lếo kô mơnúa mơjiâng pro pơkeăng Molnupiravir vâ mơnúa pơlât ăm 1.000 ngế kuăn pơlê ki tro COVID-19 ai Khu tơrŭm ngăn pơleăng lâp plâi tơnêi WHO veăng séa ngăn. Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât kong têa Lếo nếo ăm hlá mơ-éa phêp ăm kŏng ti pro pơkeăng dêi Tơnêi têa xô̆ 3 châ mơjiâng pro pơkeăng Molnupiravir, cho môi túa pơkeăng ôu xúa pơlât COVID-19. Tiô pơkâ, Kŏng ti pro pơkeăng mê pơxiâm pro a khế 12 la ngiâ, ƀă rŭm kơxô̆ pơkeăng ki vâ mơnúa pơlât ăm dâng 1.000 ngế.
 
        Pôa Phoukhong Chommala, Ngế xiâm phŏ pơkuâ Kŏng ti pro pơkeăng Tơnêi têa kơxô̆ 3 ăm ‘nâi, mâu ngế ki châ mơnúa ôu  pơkeăng mê cho mâu ngế ki sap 18 hơnăm - 65 hơnăm, ki tơdroăng châi oh tá râ lơ bú tâ mê, ki dế tro rôh apoăng ƀă ôh tá pro êi xôu lơ ôh tá ai hyôh oxy. Rêm ngế kô châ ăm pơkeăng môi hdrôh ôu dâng 5 hâi. Tiô pôa Phoukhong, tơdroăng pro pơkeăng Molnupiravir ƀă tơdroăng mơnúa a kong têa Lếo kô xua Khu tơrŭm ngăn pơkeăng lâp plâi tơnêi séa ngăn.
 
                                                                                                                                                                                                                                             Gương tơplôu ƀă tơbleăng
Số lượt xem:554
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67567 Tổng số người truy cập: 76 Số người online:
TNC Phát triển: