Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
pôa Bùi Văn Cường, Ngế chêh tôm xo rơkong Kuô̆k hô̆I veăng a Hâi tơrũm tâi tâng hdroâng kuăn ngo a kong pơlê Kon Tum
19-11-2021
                  VOV4.Xơ Đăng - Kơxê ƀă kong măng lơ 18/11, pôa Bùi Văn Cường, Ngế cheăng tíu xiâm Đảng, kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Kuô̆k hô̆i, kăn hnê ngăn Ƀơrô cheăng Kuô̆k hô̆i rơtế ƀă khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng hiăng veăng a Hâi tơrŭm tâi tâng hdroâng kuăn ngo ƀă vâi krâ nhŏng o hdroâng kuăn ngo Bơhnéa, pơlê Đăk Wớt Yốp, cheăm Hơ Moong, tơring Sa Thầy ƀă pêi cheăng ƀă Khu pơkuâ ngăn Đảng Kon Tum.