Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
ASEAN kơdo mơ-eăm tah lôi tơdroăng ki pá xua mơngế hiăng krâ lối kơdrâm
22-11-2021

        VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 19/11, hiăng po hneăng hôp lâp plâi tơnêi ‘na mơngế hơnăm hiăng krê rế kơdrâm, Ki hloh rơkê dêi hnoăng cheăng păn roăng, rak ngăn vâi krâ hơnăm hiăng hên dêi ASEAN hiăng po a Hà Nội. Kố cho tơdroăng ki rơkê plĕng dêi Việt  Nam ƀă hnoăng cheăng cho Kăn xiâm phŏ hnê ngăn ‘na khu hơnăm hiăng krâ ƀă ki rơkê tung hnoăng cheăng păn roăng, rak ngăn vâi krâ tung kơpong ASEAN, hiăng mơ’no mâu hnoăng cheăng pêi ki môi tuăn dêi tâi tâng mâu kong têa ối tung khu vâ mơjiâng mâu kong têa ối tung ASEAN thăm rế tơrŭm môi tuăn, rơkê plĕng tung tơdroăng ki pơkâ cheăng ‘na rak ngăn pơ’leăng mâ vâi krâ hơnăm hiăng hên, kal athế châ rak vế ngăn ivá mo lĕm ƀă ai troăng pêi pro ki tơtro. Kơpong ASEAN dế nôkố ai lối 45 rơtuh ngế sap ing 65 hơnăm tơngi klêng, châ 7% tâi tâng pơ’leăng mâ dêi ASEAN a hơnăm 2019.

       Tiô tối hdrối, kơxô̆ mơngế ki hơnăm hiăng hên kô tâk châ 16,7% tung tâi tâng pơ’leăng mâ mơngế dêi ASEAN a hơnăm 2050 ah. A chôu phut hôp kố, mâu ngế ki hriăn plĕng dêi lâp plâi tơnêi ki lo ing mâu kong têa tung khu ASEAN, Khu xiâm rak liăn dêi Khu lâp kong têa, Chin phuh Nhuk, Viê̆n hriăn plĕng ‘na Mitsubishi, Khu xiâm tơrŭm ngăn ‘na pơ’leăng mâ mơngế ƀă mơnhông hnoăng cheăng hiăng tối tơbleăng tơdroăng ki rơkê plĕng, hloh hlê nếo thăm mơdêk tơdroăng ki păn roăng, rak ngăn vâi krâ mo lĕm châ, mơdêk rơkê plĕng hnoăng cheăng dêi mâu kong têa ối tung kơpong ASEAN.

                                                                                                                                   Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng
 

Số lượt xem:591
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67559 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
TNC Phát triển: