Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Tơmâng xo rơkong veăng hneăng tơpui tối péa tơdroăng tơkêa bro Luât kơva Kŏng an
10-3-2022
            Hâi lơ 9/3, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Kŏng an kong pơlê Kon Tum tơkŭm po hôp tơpui tơno tơmâng xo rơkong tơpui péa tơdroăng tơkêa bro luât khu ki veăng gâk kring tơniăn a  tíu pêi cheăng ƀă Luât gak kring, rak tơniăn troăng klông. Veăng hneăng hôp tơpui tơno ai pôa U Huấn, cheăng cheăng tung Khu pơkuâ xiâm Đảng, Kăn pơkuâ tơdoăng cheăng Đảng kong pơlê, Kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i kong pơlê Kon Tum.Kăn teăng mâ veăng hneăng hôp tơpui tơno

A hneăng hôp tơpui tơno, mâu kăn teăng tối 12 tham luâ̆n veăng tơpui tối ăm péa tơdroăng tơkêa bro Luât, kum mơjiâng tơdroăng ki môi tuăn, tŏng kum dêi ngế krê, kơ koan, khu tơrŭm cheăng tung tơdroăng mơjiâng, tơbleăng ăm pêi pro ƀă po rơdâ péa tơdroăng tơkêa bro luât kố.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng
Số lượt xem:576
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67564 Tổng số người truy cập: 56 Số người online:
TNC Phát triển: