Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
banner
Giá trị của Giấy khai sinh khi thiếu số Định danh cá nhân.
30-11-2021
      Ngày 14/9/2021 Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum có văn bản số 1342/STP-HC&BTTP gửi Công an tỉnh Kon Tum, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum về giá trị của Giấy khai sinh khi thiếu số Định danh cá nhân và xử lý các vấn đề có liên quan.
/Uploads/files/VanBan/Huong%20dan%20nghiep%20v%E1%BB%A5/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20li%C3%AAn%20quan%20Gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20c%E1%BB%A7a%20Gi%E1%BA%A5y%20khai%20sinh%20khi%20thi%E1%BA%BFu%20s%E1%BB%91%20%C4%90DCN%20v%C3%A0%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20c%C3%A1c%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20c%C3%B3%20li%C3%AAn%20quan_.pdf

Số lượt xem:651
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

67564 Tổng số người truy cập: 53 Số người online:
TNC Phát triển: