Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
banner
Pơxiâm po Tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng tiô khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ
17-3-2022

        Dó inâi ‘’Trường Sơn Tây Nguyên – Rŭm môi tuăn – khôi túa lĕm tro ƀă mơnhông mơdêk’’, kơmăng lơ 16/3, a plông kân Tíu xiâm tơring Kon Plông, kong pơlê Kon Tum tơkŭm po Leh pơxiâm po Tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng mơhno túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ roh má III hơnăm 2022.

 

 Pơxiâm po Tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng tiô khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ

       Veăng tơ’noăng ai lối 600 ngế ngê̆ nhân, ngê̆ sih, mâu ngế mơđah tơbleăng mâu hdroâng kuăn ngo dêi 19 kong pơlê, pơlê kong kơdrâm tung lâp tơnêi têa. Hneăng tơ’noăng tung 4 hâi, sap hâi lơ 16 troh hâi lơ 19/3, Tơ’noăng kô tơkŭm po mâu tơdroăng, mê cho: Mơđah tơbleăng mâu tơdroăng tung mơhno túa lĕm tro, loi tĭng, leh hô̆i, mâu hơdruê xuâng, mơđah tơbleăng ếo pơtâk, kơpê̆n hdroâng kuăn ngo, ting ning, prôa, kế xah hdroâng kuăn ngo dêi vâi krâ nah, Chêng koăng Tây Nguyên ƀă mâu tơdroăng tơ’noăng ivá, tơdroăng pế pơchên hmê kơchâi kâ dêi hdroâng kuăn ngo vâ rak vế, hnê ăm kuăn ‘nĕng cháu chái ƀă mơnhông mơdêk ki kơnía git khôi hmâ, túa lĕm tro ki ôh tá tá păng pêi râng ƀă kŏng, khôi túa lĕm tro, leh mơd^ng tiô khôi vâi krâ roh nah ƀă hía hé dêi pơlê pơla mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên ƀă teăng mâ ăm mâu hdroâng mơngế nhŏng o tung lâp tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng
Số lượt xem:136
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

50851 Tổng số người truy cập: 51 Số người online:
TNC Phát triển: