Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2023
banner
Pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa nếo veăng ai mâ a tơdroăng “Hơtô rơnó Hơngui – hơnăm 2022” a pơlê kong kân Hồ Chí Minh.
25-1-2022

VOV4.Xơ Đăng - Pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa nếo veăng ai mâ a rôh po tơdroăng “Hơtô rơnó Hơngui – hơnăm 2022” a pơlê kong kân Thủ Đức,Ppơlê kong kân Hồ Chí Minh. Pôa Nguyễn Xuân Phúc rơtế ƀă khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng hiăng diâp 900 hnoăng tơmeăm rơkâu hơnăm nếo ăm mâu vâi hdrêng kuăn tê xua pơreăng COVID-19, mâu khu ki cheăng ‘na khăm pơlât, mâu ƀok thái pơkeăng, kăn ƀô̆ pơkuâ bêng, kơphô̆ veăng tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng ƀă kŏng nhân pêi cheăng a Pơlê kong kân Thủ Đức.

 

 Pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơpui a rôh po tơdroăng

Khu xiâm ngăn tơdroăng cheăng Việt Nam ƀă mâu khu mơdró kâ xuân ai mâu hnoăng tơmeăm hbru tung hơnăm nếo pơtroh mâu vâi o phô̆m vâ xông kân ƀă khu kŏng nhân pêi cheăng. Tơpui a rôh po tơdroăng, pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa mơnhên tối khât tơdroăng ki Pơlê kong kân Hồ Chí Minh hbrâ rơnáu, rơkê plĕng, ai hên tơdroăng ki tŏng kum Têt ăm mâu kơtiê, mâu ngế ki ai tơdroăng rêh ối xơpá a pơlê kong kân ƀă kơxô̆ liăn ki hên. Tơdrêng amê hlối rơhêng vâ, klêi kơ’nâi rôh pơtê Têt, mâu kŏng nhân, mâu ngế pêi cheăng a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh kơhnâ tơ’noăng, pêi cheăng kâ.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

Số lượt xem:87
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

25806 Tổng số người truy cập: 40 Số người online:
TNC Phát triển: